فرم های در خواستی از واحد وب سایت دانشگاه و راهنماهای تکمیل فرم ها

قابل توجه واحد های تحت پوشش دانشگاه جهت ایجاد( ساب دومین درپایگاه اینتر نتی دانشگاه (وب سایت) ، ساب دومین سامانه ها ، ساب دومین همایشات ) فرم چاپی مربوطه را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت روابط عمومی دانشگاه ارسال و همچنین نسبت به تکمیل فرم الکترونیک اقدام نمایید .

نکته مهم : تکمیل هر دو فرم الزامی می باشد .
 
بدیهی است پس از بررسی وتایید نهایی نسبت به ایجاد سایت اقدام لازم صورت خواهد گرفت و دسترسی ها به ایمیل مسئول معرفی شده ارسال خواهد شد. 

راهنمای تکمیل فرم های در خواست وب سایت جدید

شناسه سایت چیست؟

شناسه سایت کلمه اختصاری که از طریق آن به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت .

‌اگر شما در ابتدا نام درستی برای وب سایت انتخاب كرده باشید ، در واقع گام بلندی دركل مرحله بهینه سازی وب سایت خود برداشته اید و کار را خیلی آسانتر خواهید کرد. با انتخاب نام نامناسب لینكهای وارده به سایتتان ممکن است از متن پیوندی صحیحی برخوردار نباشد ، لذا در نتایج جستجوی موتورهای جستجو جایگاه مناسبی نخواهید داشت .

آدرس کلیه زیر سایت های دانشگاه به صورت زیر می باشد 

https://شناسه سایت.mums.ac.ir

به طور مثال شناسه سایت روابط عمومی دانشگاه عبارت "relations" می باشد و در صورتیکه قبل از آدرس دانشگاه کلمه relations را وارد نمایید صفحه اصلی سایت  روابط عمومی دانشگاه را می توانید در مرورگر خود مشاهده کنید.

در قسمت اعلام "شناسه پیشنهادی" در فرم ها برای سایت خود را باید بر طبق استاندارد تعیین شده زیرانتخاب شود.